« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 

საქართველოს ეროვნული ბანკი


საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალურ ბანკს და მისი სტატუსი განსაზღვრულია ქვეყნის კონსტიტუციით. ეროვნული ბანკის საქმიანობის უმთავრესი მიზანია ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა.

საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად. იგი ფლობს, მართავს და განკარგავს ქვეყნის ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია, მის ხელთ არსებული მარეგულირებელი და მონეტარული ინსტრუმენტებით უზრუნველყოს მასზე კანონმდებლობით დაკისრებული ძირითადი ფუნქციებისა და მიზნების შესრულება.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.nbg.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე Open in new window Published within last 2 days Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 15 თებერვალი 28 თებერვალი
ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 12 თებერვალი 22 თებერვალი
ანგარიშგებისა და ბიუჯეტის განყოფილების სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 7 თებერვალი 21 თებერვალი
ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის მენეჯერი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 4 თებერვალი 18 თებერვალი
ზედამხედველობის სპეციალისტი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 1 თებერვალი 21 თებერვალი
უსაფრთხოების დეპარტამენტის სპეციალისტი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 30 იანვარი 16 თებერვალი