« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 

საქართველოს ეროვნული ბანკი


საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალურ ბანკს და მისი სტატუსი განსაზღვრულია ქვეყნის კონსტიტუციით. ეროვნული ბანკის საქმიანობის უმთავრესი მიზანია ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა.

საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად. იგი ფლობს, მართავს და განკარგავს ქვეყნის ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია, მის ხელთ არსებული მარეგულირებელი და მონეტარული ინსტრუმენტებით უზრუნველყოს მასზე კანონმდებლობით დაკისრებული ძირითადი ფუნქციებისა და მიზნების შესრულება.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.nbg.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
საოპერაციო რისკების სპეციალისტი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 5 დეკემბერი 21 დეკემბერი
საინვესტიციო ფონდების ზედამხედველობის ჯგუფის უფროსი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 5 დეკემბერი 21 დეკემბერი
საინვესტიციო ფონდების ზედამხედველი Open in new window Salary საქართველოს ეროვნული ბანკი 5 დეკემბერი 21 დეკემბერი
იურისტი Open in new window საქართველოს ეროვნული ბანკი 5 დეკემბერი 21 დეკემბერი