« ყველა ვაკანსია
 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
"საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი" (GIPA) 1994 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით დაარსდა.

უნივერსიტეტი ახორციელებს სწავლების სამივე საფეხურს (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) და სერტიფიცირებულ პროგრამებს - საჯარო მმართველობის, თვითმმართველობის, სოციალური მეცნიერებების, ბიზნესის, მენეჯმენტის, ფინანსების, ჟურნალისტიკის, ფსიქოლოგიის, მედია ხელოვნების, საერთაშორისო პოლიტიკის, სამართლის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სფეროებში.

არსებობის 23 წლის განმავლობაში, ინტერაქტიული საგანმანათლებლო პროგრამების, კვლევებისა და ტრენინგების მეშვეობით, GIPA მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყნის პროგრესულ განვითარებას. უნივერსიტეტის პროგრამები სრულად პასუხობს საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების სხვა და სხვა სფეროებში.
 
გადაიტანე Facebook-ზე