ვებ პროგრამირების კურსები - HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია
დასახელება: ვებ პროგრამირების კურსები - HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL
მომწოდებელი: ინტელექტ ცენტრი
გამოქვეყნდა: 12 ივნისი / ბოლო ვადა: 12 ივლისი
"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ ვებ პროგრამირების შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსების სრულ პაკეტს - HTML / CSS, Javascript (query), PHP / MYSQL.

შეისწავლეთ ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროგრამები.

გაითვალისწინეთ: სწავლების პროცესში ტრენინგ-კურსის მონაწილეები კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე შეისწავლიან ვებ-გვერდის სრულად აწყობას.

HTML მიმოხილვა:

** სფეროს მიმოხილვა, კომპიუტერული ენების მიმოხილვა, WEB 2.0 სტანდარტი,
** მარკირების ენა (HTML) . HTML მიმოხილვა, HTML სტანდარტები, HTML დოკუმენტი,
** HTML დოკუმენტის ნორმალიზაცია, HTML დოკუმენტის სტრუქტურა, HTML ტეგები და ატრიბუტები, HTML სემანტიკური ტეგები, XHTML ის მიმოხილვა / შედარება,
** HTML 5 ის მიმოხილვა და განსხვავებები, HTML 5 ის სტრუქტურა, HTML 5 ის ახალი ელემენტები და ფუნქციები
** HTML ცხრილები, HTML რესურსების იმპორტი, საძიებო სისტემებთან ოპტიმიზაცია
** ვებ გვერდის აღწერის საშუალებები (Meta Data)
** Document Object Model (DOM) გამოყენება
** Developer Tools-ების გამოყენება
** დოკუმენტის შემოწმების მეთოდები
** HTML/HTML5 ის ფორმები, ფორმების მეთოდები და ატრიბუტები
** API-ს ზოგადი მიმოხილვა, Google Map API - ის გამოყენება
** მონაცემთა ბაზების დეველოპმენტი

CSS მიმოხილვა

** სტილური ენა, CSS დოკუმენტი, CSS ვერსიები, CSS სინტაქსი. CSS სტრუქტურა და არქიტექტურა
** სათაურები, პარაგრაფები, სიმბოლოები, ლინკები
** ფოტოები და გამოსახულებები
** ტექსტები, მათი დეკორაციები და გაფორმებები
** სიები, ნავიგაცია და Tooltips
** ვებ ფონტები, ზომის ერთეულები, ფერები, ფონები
** სტილური კომენტარები და მიდგომები
** შიდა და გარე კიდეებიდან დაშორება
** CSS3 ის მიმოხილვა, შესაძლებლობები და განსხვავებები, CSS სელექტორები და ატრიბუტები
** Descendant და Child სელექტორები, Sibling-ებთან მუშაობა
** CSS ფსევდო სელექტორები, CSS ფსევდო ელემენტები
** Class და ID სელექტორები, Class ის მიმოხილვა, ID ის მიმოხილვა
** მდებარეობის განსაზღვრის მეთოდები
** CSS ნავიგაცია და მენიუ
** Dropdown menu, CSS Box Model, CSS Forms, CSS სვეტები და სტრიქონები
** ბლოკების პოზიციონირება, Display თვისებები
** FlexBox თვისებები, Grid თვისებები, CSS Sprite, CSS ანიმაციები, CSS ტრანსფორმაცია
** 2D/3D ეფექტები, ფილტრები
** SVG და Canva, Picture Source, Responsive Layout, Media Query

Bootstrap მიმოხილვა

** Framework-ების მიმოხილვა
** Bootstrap 3
** Bootstrap-ის მიმოხილვა, Bootstrap სტრუქტურა, Boorstrap ტიპოგრაფია. Bootstrap მუშაობის ლოგიკა Bootstrap Grid System, Bootstrap ძირითადი კლასები, Bootstrap კონტეინერები, სვეტები და სტრიქონები, Bootstrap Navbar
** Dropdown და Tabs/Pills
** ფორმებთან მუშაობა, Modal ბლოკები
** Bootstrap helper-ები, Bootstrap სლაიდერი, Bootstrap კარუსელი, Bootstrap 4 და განსხვავებები
** Glyph-icons, Font Awesome

პროექტი

** საკუთარ პროექტზე მუშაობა, პროექტის დაგეგმვა, ვიზუალიზაცია და ამოცანები
** პროექტისთვის საჭირო ტექნოლოგიები
** სამართავი პანელის დაგეგმვა, სამართავი პანელის შედგენა
** რეპოზიტორები, Git ის გამოყენება, ძირითადი ბრძანებები
** Git Hub, რეპოზიტორის შექმნა, პროექტზე მუშაობა და მისი მართვა

Javascript

** პროგრამირების ენა, პროგრამირების სახეები
** პროცედურული პარადიგმა, Javascript - ის შესავალი, Javascript - ის მიმოხილვა,
** Javascript - ის სინტაქსი, ცვლადები
** მონაცემთა ტიპები; არითმეტიკული და შედარების ოპერატორები
** Prompt / Confirm მეთოდი, ლოგიკური ოპერატორები (If-else)
** Ternar ოპერატორები, Switch / Case კონსტრუქცია
** ციკლი While/Do while და კონსტრუქცია, ციკლი For, ციკლი ForEach
** მასივი და მისი მეთოდები
** ჩადგმული და ორგანზომილებიანი მასივი, ასოცირებული მასივი
** ფუნქციონალური პარადიგმა
** პარამეტრიანი და ანონიმური ფუნქციები
** ბრაუზერის ობიექტები და მეთოდები
** HTML ბლოკების შექმნა და ურთიერთობა, CSS ის გამოყენება Javascript-ის მეშვეობით
** Javascript # იდენტიფიკატორები, Javascript Events, Javascript ფორმები და ატრიბუტები
** Javascript Cookie, Javascript Animation და Slider-ები
** ობიექტზე ორიენტირებული პარადიგმა
** კლასები, ობიექტები და კონსტრუქტორები
** მემკვიდრეობა, ბიბლიოთეკების მიმოხილვა, Jquery-ს მიმოხილვა

PHP

** PHP - ის შესავალი, PHP - ის მიმოხილვა, PHP - ის სინტაქსი, PHP - ის ვერსიები
** სერვერები, Local სერვერები, FTP სერვერები, PHP დოკუმენტი, ცვლადები
** მონაცემთა ტიპები
** არითმეტიკული და შედარების ოპერატორები
** ლოგიკური ოპერატორები (If-else)
** Switch/ Case კონსტრუქცია
** ციკლი While/Do while, ციკლი For, ციკლი Foreach
** მასივი და მისი მეთოდები, ჩადგმული და ორგანზომილებიანი მასივი, ასოცირებული მასივი
** ფუნქციონალური პარადიგმა, ობიექტზე ორიენტირებული პარადიგმა
** კლასები და ობიექტები
** კონსტრუქტორები, მემკვიდრეობა, FTP სერვერი
** საიტის სერვერზე ატვირთვა და მასთან მუშაობა
** HTTP და HTTPS მეთოდები, GET/POST/PUT/DELETE
** მონაცემთა ბაზების მიმოხილვა, მონაცემთა ბაზის ტიპები
** რელაციური ბაზა, არარელაციური ბაზა, მონაცემთა ბაზის ნორმალიზაცია
** კავშირის ტიპები

SQL პროგრამირების ენა

** მონაცემთა ტიპები, მონაცემების დახარისხება
** MySQL მონაცემთა ბაზა, MySQL ის მიმოხილვა, MySQL თან კავშირი, MySQL ცვლადები
** აგრეგატული ფუნქციები, სკალარული ფუნქციები
** MySQL პროცედურები, MySQL ტრიგერები, MySQL ფუნქციები, MySQL Case-ები, MySQL ციკლები
** მონაცემთა გაერთიანების მეთოდები
** Join-ების გამოყენება, Full Join, Left Join, Right Join, Inner Join
** დროებითი ცხრილები
** MySQL თან კავშირის სხვადასხვა მეთოდები (PDO), CRUD ოპერაციები
** ინფორმაციის ჩაწერა ბაზაში (Insert), ინფორმაციის წამოღება ბაზიდან (Select)
** ინფორმაციის განახლება ბაზაში (Update), ინფორმაციის წაშლა ბაზაში (Delete)
** PHP Sesion, PHP Cookie, SQL Injection/Xss
** საიტის ფორმირება რამდენიმე ენაზე
** ინფორმაციის შიფრაცია
** PHP რეგისტრაცია/ავტორიზაცია
** Content Management System
** სამართავი პანელით საიტის მართვა

კურსის ღირებულება და პირობები:

** კურსის ირებულება და პირობები:
** კურსის ხანგრძლივობა 5 კაციან ჯგუფებში - 4 თვე
** თვეში ტარდება 8 ლექცია, ერთი ლექციის ხანგრძლივობა - 1სთ. 10წთ.
** კურსის ღირებულება ჯგუფში თვეში - 400 ლარი

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი.

გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრს" მუშაობის 19 წლიანი გამოცდილება გააჩნია! ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები (იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo).

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში: ნებიემიერი დამკვეთი კომპანიისთვის შემუშავდება პერსონალურად მათი ინტერესებიდან გამომდინარე სასწავლო პროგრამა, საჭირო პრაქტიკული სავარჯიშოების და სიტუაციური ამოცანების განხილვით!

კადრების მომზადება შესაძლებელია, როგორც ჩვენს ტრენინგ ცენტრში, ასევე 5 და მეტი მსურველის შემთხვევაში ტრენერი გეწვევათ თქვენს კომპანიაში.

"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად, თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 19 წლიან გამოცდილებას!

გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:

შპს "ინტელექტ ცენტრი"
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154,
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი"
მე-4 სართული, ოფისი № 6
ტელ: 595050154, 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts
 
ყველა ვაკანსია ამოსაბეჭდი ვერსია
გადაიტანე Facebook-ზე