« ყველა ვაკანსია
 

UNHCR

 
UNHCR
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის მიზანია:

1) თავშესაფრის მაძიებლების, ლტოლვილების, იძულებით გადაადგილებული პირების და მოქალაქეობის არ მქონე პირების უფლებების დაცვა, მათი ძირითადი საჭიროებების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა და სახელმწიფოების ხელშეწყობა ამ ადამიანების პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტის მიმართულებით;

2) ლტოლვილთა პრობლემების ხანგრძლივი დროით მოგვარება ნატურალიზაციისა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციის გზით, დაბრუნების მოლოდინში მყოფ დევნილთა დახმარება ადგილობრივი ინტეგრაციის მეშვეობით და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა რაოდენობის შემცირების ხელშეწყობა.
 
ამ კატეგორიაში განცხადებები ვერ მოიძებნა. სცადეთ მოგვიანებით
გადაიტანე Facebook-ზე