« ყველა ვაკანსია
 

SOS ბავშვთა სოფელი

 
SOS ბავშვთა სოფელი


ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" სოციალურ განვითარებაზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციაა. 1989 წლიდან იგი აქტიურად მონაწილეობს ბავშვთა უფლებებსა და მათ საჭიროებებზე მიმართული პროგრამებისა თუ მომსახურებების შემუშავებაში. ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" მოქმედებს "SOS Childrens Villages International"-ის დებულების შესაბამისად, ვინაიდან ეს უკანასკნელი წარმოადგენს მის ქოლგა ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 132 ქვეყანაში ჰყავს ადგილობრივი წარმომადგენლობა ასოციაციების სახით. ორგანიზაციის მიზანია მიტოვების რისკის წინაშე მყოფ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა უფლებების დაცვა; აგრეთვე, თემზე დაფუძნებული ალტერნატიული მომსახურებების მიწოდების გზით, სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება, მათი სრულფასოვან პიროვნებებად ფორმირების ხელშეწყობისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.sos-childrensvillages.ge

 
დასახელება   მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
ტენდერი საკვები პროდუქტების შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია ბოლო 2 დღის განმავლობაში SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 21 თებერვალი 01 მარტი
დედობილი/მამობილი გამოქვეყნებულია ბოლო 2 დღის განმავლობაში SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 21 თებერვალი 21 მარტი
თავშესაფრის მორიგე დიასახლისი SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 17 თებერვალი 28 თებერვალი
თავშესაფრის ლიდერი SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 17 თებერვალი 28 თებერვალი
ფსიქოლოგი SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 13 თებერვალი 13 მარტი
ოკუპაციური თერაპევტი SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 10 თებერვალი 25 თებერვალი
ფიზიკური თერაპევტი SOS ბავშვთა სოფელი SOS ბავშვთა სოფელი 10 თებერვალი 25 თებერვალი
გადაიტანე Facebook-ზე