« ყველა ვაკანსია
 

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

 
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
სააქციო საზოგადოება "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) შეიქმნა 2002 წელს. მისი დამფუძნებელი პარტნიორი არის სახელმწიფო, რომლის უფლებამოსილებებს ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - "საწარმოთა მართვის სააგენტო", ხოლო წილების პრივატიზებასა და განკარგვის უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.

ჩვენ ვახორციელებთ საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით: საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის გადაცემის (ტრანსპორტირება, ტრანზიტი) უზრუნველყოფა; ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.gse.com.ge
 
დასახელება   მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
ვიდეო სამეთვალყურეო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 19 მარტი 05 აპრილი
გადაიტანე Facebook-ზე