პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსები + Oris, Info - 150 lari
 
ყველა ტრენინგი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსები + Oris, Info - 150 lari
მომწოდებელი: ტრენინგ ცენტრი V&J
გამოქვეყნდა: 19 მარ / ბოლო ვადა: 18 აპრ
სასწავლო ცენტრი "V&J" გთავაზობთ პრაქტიკული ბუღალტერიის, კომპიუტერული ბუღალტერიის (ორისი, ინფო ბუღალტერი) კურსებს .

სრული კურსის ღირებულებაა- 150 ლარი (2-3 მსმენელი), 200 ლარი- ინდივიდუალურად

თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერია:

მიზნობრივი ჯგუფი: დამწყები ბუღალტრები, ბიზნეს- ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, მოქმედი ბუღალტრები.
კურსი რეკომენდირებულია ასევე ნებისმიერი მსმენელთათვის, ვინც ახლა აპირებს ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლას და არ აქვს განათლება ეკონომიკურ სფეროში, ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს ბუღალტერია.

კურსის აღწერა: კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახდო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადების სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას. კონკრეტული თემების ამოწურვის შემდეგ მსმენელს ეძლევა შესაძლებლობა პრაქტიკულად ააწყოს ვირტუალური ორგანიზაცია პირველადი დოკუმენტების (ბანკის ამონაწერი, სალაროს შემოსავალი და გასავლის ორდერი , ანგარიშფაქტურა და ა.შ.) საფუძველზე და გააკეთოს მოგება - ზარალის ანგარიშგება საბოლოო დოკუმენტების სახით, აგრეთვე შეძლებს RS. ge- ს გამოყენებას.

** ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი ცნებები და განმარტებები;
** საწარმოს ბალანსი, საბალანსო ელემენტები
** ანგარიშთა გეგმა, ორმაგი და "ტე" გატარებები
** ძირითადი საშუალებები (შეძენა, ცვეთა, ცვეთის დარიცხვის უწყისი, გასვლა, აფასება)
** არამატერიალური აქტივები
** სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები
** უწყვეტი და პერიოდული მეთოდი
** ხელფასი, ხელფასის დარიცხვის უწყისი
** ფინანსური შედეგის განსაზღვრა
** მოგება-ზარალის უწყისი
** იჯარა, სავალუტო კურსთა შორის სხვაობა
** საგადასახადო ვალდებულებები
** დღგ, საშემოსავლო გადასახადი
** ქონების გადასახადი, მოგების გადასახადი
** პირველადი, საბოლოო და მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების შევსება (გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია, დამატებითი ღირებულების გადასახადის დეკლარაცია, მოგების გადასახადის დეკლარაცია, სალაროს შემოსავალი და და გასავლის ორდერი, სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ბრუნვათა უწყისი)
** ელექტრონული დეკლარაციების (http://www.rs.ge) შევსება, ელექტრონული ზედნადებების შევსება;
** ელექტრონული ანგარიშფაქტურების შევსება, შედარების აქტის განხილვა

პროგრამა - Oris:

** ორგანიზაციის რეგისტრაცია, ანგარიშთა გეგმის აწყობა
** ორმაგი გატარებები, სასაქონლო მატერიალური მარაგები
** ძირითადი საშუალებები
** დოკუმენტაცია, სამეურნეო ოპერაციები, ვალუტა
** ხელფასები, მოგება ზარალის უწყისი
** ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
** ცვეთის დარიცხვა ფორმები და დეკლარირება
** მოგება - ზარალის უწყისი, ბალანსი
** გაიცემა სასწავლო ცენტრ V&J - ს სერთიფიკატი.

კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე.
ბუღალტერიისა და პროგრამა ორისის კურსის ღირებულებაა - 150 ლარი. (3 მსმენელი)
ინდივიდუალურად - 200 ლარი.
სწავლა მიმდინარეობს დღისა და საღამოს ჯგუფებში. ჩაწერა ყოველდღე (10 სთ - 20 სთ მდე)
პროგრამა Oris, ინდივიდუალურად - 80 ლარი.
პროგრამა Info, ინდივიდუალურად - 80 ლარი.

ტრენინგ ცენტრი V&J გთავაზობთ კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელ კურსებს.

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Word, Excel Internet, PowerPoint, გაძლიერებული Excel-ის კურსი:

** ელექტრონული უჯრების გაცნობა, მუშაობა ელექტრონულ ცხრილებთან
** ტექსტური და რიცხვითი მონაცემები, არითმეტიკული ოპერატორები (ფორმულის გამოყენება)
** ხშირად გამოყენებადი ფუნქციები (SUM, MAX, MIN, Average, Count)
** ფუნქციაIF , გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითში, ფუნქცია SUM IF ,
** სტატისტიკური ფუნქციები Count If, Count Blank
** აბსოლიტური მიმართვა უჯრაზე, მოქმედებები სვეტებსა და სტრიქონებზე
** ცხრილების ფორმატირება და მონაცემთა ბაზების შექმნა
** ხელფასის უწყისის შექმნა, პროცენტული მაჩვენებლის გამოთვლა
** პირობითი ფორმატირება Conditional Formating
** Pivot Table, მისი გამოყენება
** ფუნქცია V Loo up
** ფილტრები და მათი გამოყენება
** დიაგრამების შექმნა, სხვადასხვა ტიპის დიაგრამები
** მონაცემთა სორტირება, ბეჭდვის პარამეტრები.

კურსის ხანგრძლივობაა - 2 კვირა (6 გაკვეთილი)
კურსის ღირებულებაა - 50 ლარი

საკონტაქტო მონაცემები:

მის: თბილისი, მეტრო " პოლიტექნიკური", კოსტავას 72 ; (ხალიკ ბანკის გვერდით)
ტელეფონი: (+995 32)2 23 83 39 ; (+995 599) 116035
ელ-ფოსტა: vjcenter15@gmail.com
Facebook: V&J center

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჩვენს ვებ გვერდს: http://www.vjcenter.ge
 
ყველა ტრენინგი ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე