კურსი - MS Excel – დამწყები, საშუალო და მაღალი დონეები, VBA
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია
დასახელება: კურსი - MS Excel – დამწყები, საშუალო და მაღალი დონეები, VBA
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 10 ივნისი / ბოლო ვადა: 10 ივლისი
"VIP Intellect Group" გთავაზობთ პროფესიონალური დონის კურსებს Microsoft Excel-ში: Basic, Intermediate and Advanced Level, VBA, ბიზნეს მოდელირება და საბანკო საფინანსო.

გაითვალისწინეთ! ლექციებს უძღვებიან ექსპერტები რომელთაც აქვთ საერთაშორისო სერტიფიკატები და უკვე 10 წელია ამ საქმიანობას ეწევიან და მომზადებული ყავთ უამრავი კომპანიის კადრები, მათ შორისაა: "თიბისი ბანკი", "პაშა ბანკი", სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომპეტროლ ჯორჯია, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ, შპს "ივერმედი", შპს, ღვინის ლაბორატორია", შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თბილმიკროკრედიტი", პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, შპს "კონსაუდიტი", შპს "ასპ ჯორჯია", შპს "professional legal consalting" და სხვ.

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს!

Basic Level: განკუთვნილია დამწყებთათვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან.

** Start
** ექსელის მომართვა
** დოკუმენტის პარამეტრების მართვა
** დოკუმენტის ფორმატირება
** მონაცემების ტიპები
** ფორმულები: sum, average, count, max, min, if, if+if, sumif, countif, today, day 360, weekday, conditional formating

კურსის დასრულების შემდგომ:

** გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა.
** თავს იგრძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების/გრაფიკების აგებას და კორექტირებას.
** გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტიული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები/გრაფიკები რომელთაც თქვენ შექმნით იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 5 ლექციას

კურსის ღირებულება:

ინდივიდუალურად: 100 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 80 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 65 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

Intermediate Level:

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდი მონაცემთა ბაზებში. აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში, კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს ფინანსური ანგარიშგებების, ფულადი ნაკადების და ხარჯთაღრიცხვის კუთხით, ასევე საწარმოო ბიუჯეტის დაგეგმარებას, ანალიზისა და საკონტროლო ცხრილების მექანიზმებს;

გაითვალისწინეთ, რომ ამ კურსს ძირითადად ეუფლებიან სხვადასხვა წარმატებული ორგანიზაციების ფინანსური დირექტორები, მათ თანაშემწეები, ფინანსური და ბიზნეს ანალიტიკოსები, ასევე მენეჯერები, ბუღალტრები და საწყობის თანამშრომლები. ამიტომ პრაქტიკული ამოცანები ამ ორგანიზაციებში უკვე გადაჭრილი პრობლემების და მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელებია;

** დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა
** ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR
** საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, Lookup, index, indirect, match.
** სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif, countifs, averageifs, count A, count blank
** ტექსტური ფორმულები: left, right, mid, find, search, concatenate, rept, replace, proper, substitute, text;
** თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour, Minute, edate, eomonth, networkdays weeknum, workday
** Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება;
** Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა
** მათემატიკური ფუნქციები: Even, Odd" Sumif , Sumifs , Subtotal; Sumproduct, Conditional Formulas and Formating
** გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter), ინფორმაციული ფუნქციები, ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)
** ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა
** Table Format, Pivot table, Pivot chart , ფინანსური ფუნქციები: FV, pv ,pmt, ppmt, nper;

კურსის დასრულების შემდგომ:

** შეძლებთ სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები;
** შეძლეთ ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
** ფორმულების და ფორმატირებების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე დებიტორთა თუ საკუთარი დავალიანებების გრაფიკი.
** შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას
** ფორმატინგის შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების მოხდენის ალბათობას
** შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში; და ა.შ.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია

ღირებულება ინდივიდუალურად: 200 ლარი ერთი მსმენელისთვის - ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ
2-3 კაციან ჯგუფში: 170 ლარი - ერთი მსმენელისთვის - ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ
4 კაციდან ჯგუფში: 140 ლარი - ერთი მსმენელისთვის - ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ

Advanced Level:

** აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს და სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტერესო ფუნქციებს და შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში.
** ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager; საძიებო ფორმულები;
** List Management (Advanced); data Validation: კრტერიის დადგენა ტესქტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად; უჯრაში სიის შექმნა; Database functions: Statistic functions: PivotTablec & PivotCharts;
** Analytic Options; Text Functions (advanced); ფინანსური ფუნქციები; Protect and sharing;
** Macros; Macros-ის შექმნა; Macro Recorder-ის გამოყენება; მაკროსის რედაქტირება;

კურსის გავლის შემდგომ: გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით, ასევე მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას. შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 10 ლექციას
ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ
ინდივიდუალურად: 300 ლარი
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 260 ლარი
ღირებულება ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 220 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

გაითვალისწინეთ, რომ კურსი მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოს და ყოველი გაკვეთილის შემდგომ რამოდენიმე დავალებას, რომელიც ელექტრონული ფორმით მოგეცემათ და აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევის გარკვეული მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცი კონტროლი.

Visual Basic For Application (VBA):

პროგრამირების ენა Microsoft-ის პროდუქტებისთვის რომელიც საშუალებას გაძლევთ წეროთ ავტომატიზირებული პროცედურები, შექმნათ ფუნქციები და პროგრამები. VBA-ის შესწავლა ექსელში საკმარისია იმისთვის, რომ შეძლოდ მისი გამოყენება სხვა საოფისე აპლიკაციებისთვის.

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის:

** ვინც ფლობს ექსელს მაღალ დონეზე და საერთოდ არ გააჩნია პროგრამირების ცოდნა ან აქვს ექსელში მაკროსებთან მუშაობის გარკვეული გამოცდილება.
** კურსი აგებულია Microsoft ის ოფიციალური ტრეინიგ პროგრამის საფუძველზე და საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ VBA-ის პროგრამირების ენა ნულიდან.

პროგრამის დაუფლების შემდეგ:

** გექნებათ კოდის ჩაწერის და რედაქტირების საფუძვლიანი ცოდნა;
** ფორმებთ თქვენ შეძლებთ საკუთარი პროგრამების, ფუნქციების და ფორმების შექმნას; რეპორტინგის ავტომატიზაციას;
** საოფისე პროგრამებთან ერთად მუშაობას;
** ასევე სხვა ექსელის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენებას.

კურსის განმავლობაში თქვენ გადმოგეცემათ მზა კოდების ნიმუშები, ასევე დავალებების სახით თავად შექმნით ტრენერის დახმარებით თქვენთვის სასურველ პროდუქტებს.

ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ.

ღირებულება ჯგუფში 4 კაცი და მეტი : 380 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 450 ლარი-ერთი მსმენელისთვის
ინდივიდუალრად: 560 ლარი

ბიზნეს მოდელირება და მონაცემთა ანალიზი ექსელში!

კურსის მიზანია: ექსელთან მუშაობის გამოცდილების მქონე პიროვნებას ასწავლოს ბიზნესის პრაქტიკული ამოცანების მოდელირება და გადაწყვეტილებების მიღება; გაამარტივოს მომხმარებლისათვის დიდი ზომის მოანცემების დამუშავება და ანალიზი. რუტინული საქმის ავტომატიზაცია და მსმენელის სამუშაო ეფექტურობის ამაღლება.

კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

** გამოიყენონ ცხრილები პრაქტიკულ ცხოვრებაში;
** მოახდინონ საინვესტიციო რისკების მოდელირება;
** გაანალიზონ გაყიდვების გუნდის ეფექტურობა;
** მოახდინონ სენსიტივობის ანალიზი;
** საუკეთესო, ცუდი და სავარაუდო სცენარების ანალიზი;
** შეადარონ ლიზინგისა და სესხის პირობები;
** გაარკვიონ როგორ მოქმედებს ფასი, რეკლამა და სეზონურობა გაყიდვებზე;
** მართონ საწყობი ოპტიმალურად;
** შეაფასონ მომხმარებელთა ლოიალობა;
** დაითვალონ უდანაკარგობის წერტილი;
** მოახდინონ ეფექტური დაგეგმარება.

კურსი მოიცავს: 2 თვეს
ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ
კვირაში ჩატარდება: 2 ლექცია

კურსის ღირებულება თვეში
ინდივიდუალურად: 350 ლარი
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 300 ლარი
ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 250 ლარი

ექსელის სპეც კურსი - საფინანსო კომპანიის თანამშრომლებისთვის!

კურსი განკუთვნილია: მათთვის ვისაც გააჩნია ექსელის საბაზისო ცოდნა და სურს მისი გამოყენებით გადაჭრას ფინანსური და ლოჯისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საფინანსო ორგანიზაციაში.

კურსის მიზანი: მსმენელს მისცეს ის პრაქტიკული ცოდნა, რომლის დახმარებითაც იგი მარტივად გადაჭრის რეალურ საკითხებს რომლებიც შეიძლება წამოიჭრას ფინანსური ორგანიზაციის ოპერირებისას.

კურსი განიხილავს, პრაქტიკაში დანერგილ, ექსელში მოდელირებულ ფორმებს, რომელიც კარგია როგორც თეორიული ცოდნის მისაღებად, ასევე შესაძლებელია მათი პრაქტიკაში გამოყენება მცირედი მოდიფიკაციის გზით.

** ფინანსური უწყისები
** მარტივი და რთული პროცენტი
** მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შეფასება
** საბონუსე სისტემა
** სალაროს კუპიურული წყობის ფორმა
** მარაგების აღრიცხვა ოფის მენეჯერისთვის
** საკრედიტო პორტფელის რისკის ანალიზი
** ადამიანური რესურსების მართვა

კურსი მოიცავს: 8 ლექციას
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად: 280 ლარი
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 240 ლარი
ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 200 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://www.vipintellect.ge/ge/register
მის: პეკინის ქ. #28, მე-6 სართ
ტელ: 2371939; 551196110; 593618212;
e-mail: ninovipicg@gmail.com
http://www.vipintellect.ge
https://www.facebook.com/vipintellectgroup/
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია
გადაიტანე Facebook-ზე