« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
იუსტიციის სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო


საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, როგორც სახელმწიფოში მოქმედ კანონშემოქმედების, სამართალწარმოების, მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ უწყებას, საკვანძო როლი ეკისრება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და სამართლებრივი ფორმირების საქმეში.

სამინისტროს უშუალო კომპეტენციაში შედის შემდეგი სფეროები: სახელმწიფოში მოქმედი ნორმატიული აქტების სტანდარტის დადგენა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობა და საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზაცია; სახელმწიფო რეესტრის ფორმირება; მიგრაციული და ემიგრაციული პროცესების რეგულირება; ნოტარიატი; საჯარო რეესტრი; სამოქალაქო რეესტრი; სახელმწიფო არქივი; სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება; ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოს წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.justice.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობის მრჩეველი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 23 მარტი 4 აპრილი
დავების წარმოების სამმართველოს მრჩეველი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 23 მარტი 4 აპრილი
მოსამართლის შესარჩევი კონკურსი Open in new window ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 21 თებერვალი 13 აპრილი