« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
იუსტიციის სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო


საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, როგორც სახელმწიფოში მოქმედ კანონშემოქმედების, სამართალწარმოების, მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ უწყებას, საკვანძო როლი ეკისრება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და სამართლებრივი ფორმირების საქმეში.

სამინისტროს უშუალო კომპეტენციაში შედის შემდეგი სფეროები: სახელმწიფოში მოქმედი ნორმატიული აქტების სტანდარტის დადგენა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობა და საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზაცია; სახელმწიფო რეესტრის ფორმირება; მიგრაციული და ემიგრაციული პროცესების რეგულირება; ნოტარიატი; საჯარო რეესტრი; სამოქალაქო რეესტრი; სახელმწიფო არქივი; სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება; ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოს წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.justice.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგ. უფროსი სპეციალისტი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 14 იანვარი 23 იანვარი
საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 14 იანვარი 23 იანვარი
საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველოს უფროსი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary იუსტიციის სამინისტრო 3 იანვარი 17 იანვარი
გენერალური ინსპექციის უფროსი სპეციალისტი Open in new window Expiring in less than 2 days Salary იუსტიციის სამინისტრო 3 იანვარი 17 იანვარი
გენერალური ინსპექციის გამომძიებელი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 3 იანვარი 19 იანვარი