« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
იუსტიციის სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო


საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, როგორც სახელმწიფოში მოქმედ კანონშემოქმედების, სამართალწარმოების, მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ უწყებას, საკვანძო როლი ეკისრება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და სამართლებრივი ფორმირების საქმეში.

სამინისტროს უშუალო კომპეტენციაში შედის შემდეგი სფეროები: სახელმწიფოში მოქმედი ნორმატიული აქტების სტანდარტის დადგენა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობა და საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზაცია; სახელმწიფო რეესტრის ფორმირება; მიგრაციული და ემიგრაციული პროცესების რეგულირება; ნოტარიატი; საჯარო რეესტრი; სამოქალაქო რეესტრი; სახელმწიფო არქივი; სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება; ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოს წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.justice.gov.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 14 ნოემბერი 28 ნოემბერი
სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 14 ნოემბერი 28 ნოემბერი
დავების წარმოების სამმართველოს სპეციალისტი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 13 ნოემბერი 24 ნოემბერი
აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 13 ნოემბერი 24 ნოემბერი
ანალიტიკური დეპარტამენტის სტაჟიორი Open in new window Salary იუსტიციის სამინისტრო 8 ნოემბერი 21 ნოემბერი