« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი


ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია ეფექტური მმართველობის, საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობით საქართველოში.

ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი არის სახელმწიფო მართვის, სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ჟურნალისტიკის სფეროების განვითარების ეროვნული ცენტრი. ჩვენი საგანმანათლებლო და სატრენინგო პროგრამები პასუხობს საჯარო მოსამსახურეების, დიპლომატების, იურისტების, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტების, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების მოთხოვნებს. ჩვენი კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა კი მნიშვნელოვან საინფორმაციო არხს წარმოადგენს, რაც საჯარო სამსახურის, საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის და მედიის თემებზე დისკუსიისა და დებატების საშუალებას იძლევა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.gipa.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
Leader კოორდინატორი - ახალქალაქი Open in new window Located in a region of Georgia საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 20 ივნისი 29 ივნისი
მოწვეული ლექტორი Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 20 ივნისი 15 ივლისი
ტრენინგი - საჯარო მმართველობა, საჯარო პოლიტიკა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 14 ივნისი 29 ივნისი
ტენდერი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 15 მაისი 30 ივნისი