« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი


ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია ეფექტური მმართველობის, საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობით საქართველოში.

ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი არის სახელმწიფო მართვის, სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ჟურნალისტიკის სფეროების განვითარების ეროვნული ცენტრი. ჩვენი საგანმანათლებლო და სატრენინგო პროგრამები პასუხობს საჯარო მოსამსახურეების, დიპლომატების, იურისტების, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტების, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების მოთხოვნებს. ჩვენი კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა კი მნიშვნელოვან საინფორმაციო არხს წარმოადგენს, რაც საჯარო სამსახურის, საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის და მედიის თემებზე დისკუსიისა და დებატების საშუალებას იძლევა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.gipa.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
გარემოს დაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
ახალი მედია ტექნოლოგიების ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
სამაგისტრო პროგრამა - მედია მენეჯმენტი, ჟურნალისტიკა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 13 აგვისტო 31 აგვისტო
სამაგისტრო პროგრამა - მიგრაციის მართვა Open in new window საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 10 ივლისი 4 სექტემბერი