« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
კავკასიის უნივერსიტეტი

კავკასიის უნივერსიტეტი


კავკასიის უნივერსიტეტის ისტორია იწყება 1998 წლიდან, კავკასიის ბიზნესის სკოლის შექმნით. მისი დევიზია: "Studium Pretium Libertatis" - "ცოდნა თავისუფლების საწინდარია". კავკასიის უნივერსიტეტს მიღებული აქვს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაცია.

კავკასიის უნივერსიტეტი შედგება ბიზნესის, სამართლის, მედიის, ტექნოლოგიების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, სახელმწიფო მართვის, ტურიზმისა და ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლებისგან. უნივერსიტეტში მოქმედებს სადოქტორო, სამაგისტრო, საბაკალავრო, უმაღლესი პროფესიული და სასერთიფიკატო პროგრამები. კავკასიის უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს მაღალი დონის განათლებას, საერთაშორისო პროგრამებს, პრაქტიკაზე ორიენტირებულ სწავლებას. მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას უზრუნველყოფენ საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე ლექტორები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.cu.edu.ge
დასახელება მომწოდებელი გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
სამაგისტრო პროგრამა - ევროპ. ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სამაგისტრო პროგრამა - სტრატეგიული კომუნიკაცია, PR Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სამაგისტრო პროგრამა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
ევროპის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტში Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სახელმწიფო მართვის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
კინოხელოვნების სამაგისტრო პროგრამა Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 6 აგვისტო 6 სექტემბერი
მოწვეული ლექტორი - საინფორმაციო ტექნოლოგიები Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 3 აგვისტო 10 სექტემბერი
კავკასიის მედიცინის სკოლა - აკადემიური თანამდებობები Open in new window კავკასიის უნივერსიტეტი 3 აგვისტო 6 სექტემბერი