« ყველა განცხადება გადაიტანე Facebook-ზე
 
პირველი მუხლი

პირველი მუხლი


ორგანიზაცია "პირველი მუხლი" არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც დაფუძნდა 2016 წლის 20 აპრილს.

ორგანიზაცია გეგმავს ნოვატორული მიდგომებისა და ფორმატების დანერგვას და ფართომასშტაბიან საქმიანობას ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. "პირველი მუხლი"-ს საქმიანობის მიზანია საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა მოქალაქეების უფლებების რეალიზებისა და თავისუფლებების ხელშეუხებლობის საკითხებზე.
ამ ორგანიზაციის აქტიური განცხადებები არ მოიძებნა.